آزمایشگاههای مهندسی عمران

بسم الله الرحمن الرحیم

لیست دستگاه های خدماتی

این واحد با استفاده از تجهیزات دقیق،علاوه بر سرویس‌دهی آموزشی وپژوهشی، قادر به برآورده کردن نیازهای مراکز تحقیقاتی، فنی صنعتی و آزمایشگاهی می باشد

کاتالوگ جک بتن شکن 300 تن ایتالیایی