آزمایشگاههای مهندسی عمران

بسم الله الرحمن الرحیم

تبریک نوروز 1400

 

لیست دستگاه های خدماتی

این واحد با استفاده از تجهیزات دقیق،علاوه بر سرویس‌دهی آموزشی وپژوهشی، قادر به برآورده کردن نیازهای مراکز تحقیقاتی، فنی صنعتی و آزمایشگاهی می باشد

کاتالوگ جک بتن شکن 300 تن ایتالیایی