تصفیه فاضلاب-بیوفیلتر باجریان برگشتی درآزهیدرولیک عمران

۲۳ دی ۱۳۹۷ | ۰۸:۵۰
تعداد بازدید:۹۳۹
تصفیه فاضلاب-بیوفیلتر باجریان برگشتی درآزهیدرولیک عمران

طراحی پایلوت سیستم غیر متمرکز تصفیه آبهای خاکستری بیوفیلترهای با جریان برگشتی (RBFs)-(لینک ارائه همایش) (لینک خبر) توسط خانم دکتر جمشیدزاده