کتابچه امکانات (کاتالوگ تصویری)

کتابچه مصور تجهیزات مهم به دوزبان با ذکر قابلیتها وکاربردها- دی ماه 1400

لیست کل خدمات آزمایشگاهی قابل انجام در آزمایشگاه مهندسی عمران دانشگاه کاشان-15بهمن 99

1- قیمتهای  مندرج در کاتالوگ مربوط به تعرفه 93 می باشد که لازم است به تعرفه99 تغییر داده شود.

2- دستگاه اتوکلاو 25 لیتری ونیز خط کش اهمی تحکیم وبرش وچگالی سنج قیر وتست مارشال به لیست اضافه شد.(98)

3- قالب-مارشال+تراکم+اکستراکشن +تست-ضربه+میز-جریان-سیمان-اضافه-شده-است(خرداد99)

4-آزمایش رایس، فلاسک حمل نمونه آسفالت، حمام آسفالت محفظه استیل و نمایشگر دیجیتال 30 لیتری، قالب سه تکه مارشال آسفالت اضافه شده است(مرداد99)

5- وسیله پولکی و سوزنی (کولیس تناسبی)، دستگاه تعیین هوای بتن  تیپ A، اضافه شد(مرداد99)

6- دستگاه مرکز فشار هیدرواستاتیک و.تعادل اجسام شناور اضافه شده است(شهریور99)

7- دستگاه پمپ سری وموازی اضافه شده است( آذر1400)

8 - دستگاه سی بولت کندروانی قیر به زودی اضافه می گردد( زمستان 1400)

9-  دستگاه rcpt تعیین سریع نفوذ یون کلر ( چهار سلولی)  به روش الکتریکی در بتن اضافه شده است و آماده خدمات دهی می باشد. (آذر 1400) و 10 - قالب استوانه 4 در 8 اینچ تست rcpt (بهمن 1400)

10- لودسل کششی Sشکل 10 تن زمیک مدل H3 کلاس C3 (بهمن1400)


لینک دانلود فایل